INTENCJE MSZALNE

29 KWIETNIA – 5 MAJA 2019

 

 

DATA

 

GODZ.

 

INTENCJA

29.04,

(pn.)

7.00

+ KRYSTYNA WESOŁOWSKA (6r.)

7.30

W INT. KŻR Z UL. PAŃSKIEJ

+ PAWEŁ MALISZEWSKI (28)

18.00

+ MARIANNA PAPROCKA (r.), STANISŁAW, MARIAN PAPROCCY, KAZIMIERA, TADEUSZ MARCZAKOWIE

30.04,

(wt.)

7.00

+ JANINA (41r.), BOLESŁAWA, WIESŁAW

7.30

+ ZOFIA KOSIŃSKA (8r.), ZM. DZIADKOWIE obojga stron, JADWIGA BŁASZCZYK

+ PAWEŁ MALISZEWSKI (29)

18.00

+ GRZEGORZ DYMEK (2r.), ADAM, ROMAN

1.05,

(śr.)

7.00

+ ZM. Z RODZ. TOCZYSKICH, BIEŃKOWSKICH

I SAFIAŃCZUKÓW

7.30

+ JANINA USZYŃSKA (18r.), EDMUND (18r.), ALFREDA (9r.), FRANCISZEK, MIECZYSŁAW, JAROSŁAW

+ PAWEŁ MALISZEWSKI (30) –  zakończenie gregorianki

+ TADEUSZ DOMAGAŁA (1) – Msza św. gregoriańska

15.00

POŚWIĘCENIE PÓL – TELAKI

15.00

POŚWIĘCENIE PÓL - TOSIE, KRUPY

18.00

O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO DLA KAMILA

Z OKAZJI EGZAMINÓW MATURALNYCH

I ROCZNICY URODZIN

2.05,

(cz.)

7.00

+ ZYGMUNT KOZARYNA (z okazji imienin)

7.30

+ ZYGMUNT STAŃCZEWSKI (z okazji imienin)

I ZM. Z RODZINY

15.00

POŚWIĘCENIE PÓL – NOWY RATYNIEC

15.00

POŚWIĘCENIE PÓL – STARY RATYNIEC, ZALEŚ

18.00

W INT. ZMARŁYCH POLECANYCH MIŁOSIERDZIU BOŻEMU W „WYPOMINKACH”

+ KAZIMIERZ, JERZY, ZM. RODZICE obojga stron

poza

parafią

+ TADEUSZ DOMAGAŁA (2)

3.05,

(pt.)

8.00

DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA Z OKAZJI 18.ROCZNICY URODZIN DARII

9.00

(RYTELE)

+ WIKTORIA MALISZEWSKA ORAZ ZM. Z RODZ. MALISZEWSKICH I RYCIÓW

10.00

+ STANISŁAWA (18r.), POLIKARP, ALEKSANDER, STANISŁAW, ROMAN, KAROL, ADOLF, ZOFIA, FRANCISZEK

11.00

(CHRUSZCZ.)

DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA Z OKAZJI 25.ROCZNICY ŚLUBU ALICJI I LESZKA BIELIŃSKICH

12.00

W INT. OJCZYZNY

W INT. STRAŻAKÓW

18.00

+ KAZIMIERZ KAPUSTA (3r.)

poza parafią

+ TADEUSZ DOMAGAŁA (3)

4.05,

(sb.)

7.00

+ CZESŁAW, JANINA, JÓZEF KOSOWSCY

ORAZ ZM. DZIADKOWIE KOSOWSCY

I DZIEWULSCY, AGNIESZKA I JEJ ZM. RODZICE,

STANISŁAW RYTEL

+ JADWIGA JAKUBIK (30dz.)

7.30

W INT. OJCA ŚW. FRANCISZKA,

KS. BPA TADEUSZA, KS. BPA ANTONIEGO, KAPŁANÓW PRACUJĄCYCH W NASZEJ PARAFII, CZŁONKÓW RYCERSTWA NIEPOKALANEJ, AKCJI KATOLICKIEJ, KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA ORAZ ICH RODZIN, ZA WSZYSTKICH PARAFIAN, A TAKŻE O NOWE POWOŁANIA DO SŁUŻBY BOŻEJ – SZCZEGÓLNIE Z NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

9.00

POŚWIĘCENIE PÓL – KOSÓW SITNE (ul. Długa, Węgrowska, Spacerowa i przyległe)

9.00

POŚWIĘCENIE PÓL – KOSÓW ALBINÓW (ul. Leśna, Parkowa, Małkińska)

16.00

ŚLUB: RADOSŁAW PONIATOWSKI –

- MAGDALENA GARNCZAREK

17.00

ŚLUB: ZBIGNIEW TRZCIŃSKI –

- MONIKA DMOCHOWSKA

18.00

ŚLUB: SEBASTIAN BIEŃKOWSKI –

- JULIA ZAWISTOWSKA

poza parafią

+ TADEUSZ DOMAGAŁA (4)

5.05,

(nd.)

8.00

ZA POŚREDNICTWEM MATKI BOŻEJ

O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE I ZDROWIE

DLA RODZINY

+ TADEUSZ DOMAGAŁA (5)

9.00

(RYTELE)

nie podano intencji

10.00

DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA

Z OKAZJI 50.ROCZNICY ŚLUBU

TERESY I WIESŁAWA ZAWISTOWSKICH

+ ZM. KSIĘŻY, KTÓRZY PRACOWALI W NASZEJ PARAFII I ZM. CZŁONKÓW RADY PARAFIALNEJ

11.00

(CHRUSZCZ.)

DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA Z OKAZJI 90.ROCZNICY URODZIN JANINY ŻOCHOWSKIEJ

12.00

DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA Z OKAZJI 25.ROCZNICY ŚLUBU EWY I GRZEGORZA

18.00

+ HENRYK, JADWIGA MOCZYDŁOWSCY,

ZM. DZIADKOWIE