INTENCJE MSZALNE

18 - 24 września 2017 r.

                                                                                           

PONIEDZIAŁEK - 18.09 -Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

 

7.00

†Halinę Kosik

of. Siostra Lucyna

z rodziną

7.30

†Stanisława Szczechurę (24. r.)

of. Rodzina

17.45

18.00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

†Aleksandrę (17. r.), Edwarda, Witolda, Krzysztofa,

Wacława, zm. z rodz. Niemirów i Grzeszczuków

oraz zm. Dziadków obojga stron

 

of. Zdzisław Niemira

18.00

Za zm. z rodz. Dolińskich: Jadwigę, Kazimierza i Mariana

of. Jadwiga Dolińską

 

WTOREK - 19.09

 

7.00

†Stanisławę (19. r.), Stanisława,

zm. z rodz. Krzemińskich i Toczyskich

of. Rodzina Bieńkowskich

7.00

†Krystynę (1. r.) i Tadeusza (40. r.)

of. Syn

7.30

†Stanisława Kruka (z racji imienin)

i zm. Rodziców obojga stron, Lucjana i Edwarda

of. Krystyna Kruk

18.00

†Stanisławę Krzemińską (19. r.)

of. Barbara Krzemińska

18.00

†Krzysztofa Pytla

of. Żona z dziećmi

 

ŚRODA - 20.09 -Wspomnienie św. męczenników: Andrzeja Kim Taegona, prezbitera, Pawła Chong Hasanga i Towarzyszy

 

7.00

†Jacka Sidorzaka (3. r.) i zm. z rodz. Sidorzaków

of. Kazimierz Safiańczuk

7.00

†Jana Mroza (3. r.) i zm. Rodziców obojga stron

of. Grażyna Mróz

7.00

†Janusza Wyszomierskiego (7. dz.)

of. Rodzina

7.30

W 7. r. ślubu Anny i Adama Kryczków: o Boże błog., wstawiennictwo Matki Najświętszej, pomoc św. Patronów

i wszelkie potrzebne łaski

 

18.00

W 20. r. ślubu Katarzyny i Jacka: o Boże błog. dla Jubilatów

i Dzieci, o pomoc Matki Najśw. i łaski potrzebne w życiu małżeńskim i rodzinnym

of. Rodzina

 

CZWARTEK - 21.09 -Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

 

7.00

O Boże umocnienie dla Rodziny - w 11. r. urodzin †Bartosza

of. Rodzina

7.30

†Wacława Rdzanka (9. r.) i zm. z rodzin obojga stron

 

18.00

†Wacława i Franciszkę Krasków oraz zm. Dziadków

of.

18.00

†Zdzisława Mikołajczuka (30. dz.)

of. Rodzina

 

PIĄTEK - 22.09

 

7.00

†Wandę Terech

of. Rodzina Omieciuchów

7.30

†Kazimierę Safiańczuk

of. Rodziny Żeleźnickich i Niepiekłów

17.45

18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

W int. Ks. Proboszcza (z racji imienin): o błog. Boże

i dary Ducha Świętego w posługiwaniu duszpasterskim, pomoc Maryi - Matki Kapłanów, o wszelkie łaski,

a zwłaszcza łaskę zdrowia

 

of. Rycerstwo Niepokalanej

18.00

†Józefa Ogrzewałę (2. r.)

of. Żona

 

SOBOTA - 23.09 -Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

 

7.00

†Helenę Mleczko (3r.), Lucjana (24), Stanisława Chodkowskiego (19)

of. Teresa Mleczko

7.00

†Kazimierza Lipkę

 

7.30

W 30. r. ślubu Małgorzaty i Krzysztofa Krasków: o błog. Boże, opiekę Matki Najśw. i św. Patronów, o wszelkie łaski potrzebne w dalszym wspólnym życiu

of. Małżonkowie

7.30

†Czesława Sobotkę (25. r.), zm. Dziadków obojga stron, Mieczysława Sobotkę, Franciszka, Mariannę i Henryka Mleczków

of. Barbara Mleczko

17.00

Ślub: Marta Zalewska i Rafał Turos

 

18.00

W 18. r. urodzin Anny: dziękczynna, z prośbą o błog. Boże,

dary Ducha Świętego, pomoc Matki Najśw. i św. Patronki

w dorosłym życiu

of. Rodzina

18.00

†Janinę Pogorzelską (4. r.), Czesława, zm. Rodziców obojga stron oraz zm. Stanisława

of. Rodzina

 

NIEDZIELA - 24.09 -25. niedziela zwykła

 

8.00

†Janinę (10. r.), Jana, Janusza, Marię, Feliksa i Irenę

of. ........ Sudoł

8.00

†Jana Dyoniziaka (1. r.) i Wacławę

of. Synowie

10.00

Z racji imienin Ks. Proboszcza: dziękczynna, z prośbą o Boże błog. i dary Ducha Świętego w posługiwaniu kapłańskim, o moc do życia według wzoru Jezusa Chrystusa - Najwyższego

i Wiecznego Kapłana oraz o łaskę zdrowia

of. Rada Parafialna

10.00

W 25. r. ślubu Marzeny i Zbigniewa Sapijów: dziękczynna, z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Maryi - Królowej Rodzin,

o wszelkie łaski potrzebne w życiu małżeńskim i rodzinnym

of. Jubilaci

10.00

Dziękczynna - za 80 lat życia Danuty Szymańskiej, z prośbą o nieustanne Boże błog. i pomoc Matki Najśw. na dalsze lata

of. Danuta Szymańska

12.00

†Reginę i Wacława Przesmyckich oraz zm. Dziadków

of. Rodzina

18.00

†Tadeusza Fiedczaka (21. r.), Wacławę i Wacława (z racji imienin) oraz zm. Dziadków obojga stron

of. Wiesława Wesołowska

 

Kaplica w Rytelach-Wszołkach

 

NIEDZIELA - 10.09 - 23. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

†Eugeniusza Laskowieckiego (4. r.) - of. Irena Laskowiecka

 

NIEDZIELA - 17.09 - 24. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

....................................................................................... - of. Regina Zawistowska

 

NIEDZIELA - 24.09 - 25. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

†Stanisława i Annę Maleszewskich oraz Eugeniusza - of. Irena Laskowiecka

 

NIEDZIELA - 01.10 - 26. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

............................................................................. - of. Parafianie z Rytel-Wszołek

 

PIĄTEK - 06.10 - I piątek miesiąca

 

 

 

15.30

†Genowefę Dąbrowską (30. dz.) - of. Rodzina

 

NIEDZIELA - 15.10 - 28. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

................................................................................................ - of. Grzegorz Rytel

 

NIEDZIELA - 22.10 - 29. niedziela zwykła

 

 

 

9.00

..................................................................................... - of. Krzysztof Zawistowski

 

 

Kaplica w Chruszczewce

 

NIEDZIELA - 10.09 - 23. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

Za Parafian

 

 

 

 

NIEDZIELA - 17.09 - 24. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

†Krzysztofa Korzeniewskiego (30. dz.) - of. Rodzina

 

 

 

 

NIEDZIELA - 24.09 - 25. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

W int. Ks. Proboszcza (imieninowa): o Boże błog., dary Ducha Świętego w kapłańskiej posłudze, opiekę Matki Najśw. i św. Patrona oraz łaskę zdrowia - of. Parafianie z Chruszczewki

 

 

 

 

NIEDZIELA - 01.10 - 26. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

Dziękczynna - w 15. r. ślubu Marzeny i Krzysztofa Śniarowskich, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Najśw., pomoc św. Patronów i wszelkie potrzebne łaski

 

 

 

 

PIĄTEK - 06.10 - I piątek miesiąca

 

 

 

 

 

15.30

†Zygmunta Zabielskiego (8. r.) - of. Siostra

 

 

 

 

NIEDZIELA - 15.10 - 28. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

.................................................................................................. - of. P. Szymańska

 

 

 

 

NIEDZIELA - 22.10 - 29. niedziela zwykła

 

 

 

 

 

11.00

†Anielę Śniarowską (1. r.) - of. .....................