Setna Rocznica Objawień Fatimskich

W setną rocznicę objawień fatimskich, które rozpoczęły się 13  maja,  skierujmy nasze oczy, serca i umysły w kierunku Fatimy. Niech tych kilka zdjęć zrobionych podczas krótkiego wyjazdu do Fatimy ponad 3 miesiące temu - przy okazji wykonywania mojej pracy zawodowej - wprowadzi nas w podniosłą atmosferę nabożeństw fatimskich, w których będziemy uczestniczyć, modląc się na Różańcu św. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do modlitwy, która ratuje świat.

 

Nasze pierwsze, majowe nabożeństwo fatimskie rozpoczęliśmy o godz. 18.00. Przewodniczył mu i kazanie wygłosił ks. kan. Stanisław Bogusz. Ksiądz Stanisław przypomniał historię objawień Matki Bożej w Fatimie, zwracając się do licznie zebranych w świątyni parafian tytułem „Dzieci Matki Bożej”. Podkreślił, że w niewielkiej portugalskiej miejscowości Maryja objawiła się trójce dzieci – Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Najświętsza Maryja Panna w trosce o każdego z nas powiedziała odmawiajcie Różaniec – zakończył. Po Mszy św. procesyjnie wyszliśmy ze świątyni, niosąc figurę Matki Bożej Fatimskiej. Podążając wokół naszego kościoła parafialnego, odmówiliśmy część radosną Różańca św. i wysłuchaliśmy rozważań ks. kanonika. Dzięki uprzejmości naszego gościa do domów zabraliśmy obrazki upamiętniające 100-lecie objawień Maryi w Fatimie.